•   jan@cbr.se

Fall- och rånsensorn

Video som visar de unika programmeringsmöjligheterna med stöd av AI för att identifiera och larma vid förutbestämda rörelsemönster. Oändliga kombinationer och larmsekvenser beroende på händelseförlopp.

Read More »

Fallsensorn

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i generation 1 där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid. Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan. Vårdsensorn generation 1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då […]

Read More »