Vi köper byggrätter och mark!

Kontakta oss för mer information


Mark och byggrätter av intresse, minimum 1000 kvm, i hela Sverige.

Planerade, påbörjade eller pågående av intresse.

Kontakt:

Jan Känngård, info@cbr.se, 076 7955 586