CBR AB

Vi köper och säljer mark och byggrätter.

Till salu:

Mark i Jämtland med ca 500 lägenheter, parkeringar, innefattar även ett hotell, jaktmarker, m.m.

Prisidé; ca 600Mkr