Fall- och rånsensorn

Video som visar de unika programmeringsmöjligheterna med stöd av AI för att identifiera och larma vid förutbestämda rörelsemönster.

Oändliga kombinationer och larmsekvenser beroende på händelseförlopp.