•   jan@cbr.se

Fallsensorn

För att identifiera och larma vid olika fall i olika situationer använder vi en referensbild, därefter mäter man på ca 100 olika punkter och i olika vinklar, jämför detta med referensbilden, för att få en träff på en referensbild och koppla denna situation till en serie olika larmsekvenser.

Fallsensorn använder ca 1 miljon olika kroppspositioner. Sedan talar vi om för vårt system vad som är normalt eller inte och får analysen att reagera och avge larm.

Detta gör att vi kan anpassa fallsensorn till individnivå, och därmed med säkerhet larma när det sker något som är avvikande.

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i tidigare versioner där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid.

Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan.

Vårdsensorn generation 1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 vårdsensorer. Med generation 2 klarar en PC av ett 50- tal vårdsensorer, detta sparar både pengar och resurser.

Precis som i generation1 behöver ingen titta på bilder, utan ett larm skickas dit Ni vill och först då blir kan man se vad som sker.

Gällande inspelning och integritet, som kund väljer du själv hur data skall användas enligt gällande regler.