•   jan@cbr.se

Rånsensorn

För att få rånsenorns intelligens att reagera ”larma” vid en situation där en förövare håller ett vapen riktat mot en person, har utvecklingen av hur och när ett larm ska bli aktivt, utvecklats tillsammans med beteendevetare, polisiära enheter samt specialister inom Artificiell Intelligens (AI).

Rånsensorn är näst intill hundraprocentigt säkert, rånsensorn reagerar omedelbart när en hotfull situation uppstår.

Olika scenarier dokumenteras och används för specifika larm, med en förutbestämd larmkedja beroende på respektive situations allvar, geografiska läge, utsatthet, etc.