•   jan@cbr.se

Fall- och rånsensorn

Video som visar de unika programmeringsmöjligheterna med stöd av AI för att identifiera och larma vid förutbestämda rörelsemönster. Oändliga kombinationer och larmsekvenser beroende på händelseförlopp.

Read More »

Programmerade händelseförlopp

En mängd interna eller externa händelser kan utlösa åtgärder som larmkontakter, rörelsedetektering, videoanalysparametrar, igenkända ansikten och licensnummerskyltar, metadata för kameror eller anslutna system som kassaapparater, åtkomstkontroll etc. Skickar aviseringar (UI, Text, E-post, API) när en viss registreringsskylt upptäcks från den positiva / negativa listan Skickar aviseringar (UI, Text, E-post, API) när en viss person matchade […]

Read More »

Vårdsensorn från Grundig Security

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i generation 1 där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid. Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan. Vårdsensorn generation1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 […]

Read More »

Artificiell Intelligens

Grundigs system innehåller en hel del bildanalysfunktioner där det mesta stöds av artificiell intelligens (AI). Du kan använda ansiktsigenkänning, till exempel för att känna igen människor, eller LPR-funktionen för att identifiera bilars registreringsskyltar Du kan enkelt minska frekvensen av larm som signalerar ett falskt inbrott eller perimeterbrott, genom att klassificera objekt som ’fordon’, ’person’ eller […]

Read More »

Värmekameror

Värmekamera för mätning  av kroppstemperatur Vårdsensor generation 2 har även en IP-värmekamera  för mätning av kroppstemperatur. Kameran mäter temperaturen i realtid med  extremt hög precision från (+/- 0,3 till +/- 0,5 ° C) beroende på avståndet. Den integrerade videoanalysen säkerställer att  endast människans kroppstemperatur mäts. Falsklarm – t.ex. på grund av  varma drycker, sänglampa osv. – undviks således.

Read More »