Vi förmedlar byggrätter och mark!

Kontakta oss för mer information

Vi köper byggrätter i Sverige. Som specialister på fastighetsinvesteringar har vi en unik expertis inom förvärv av byggrätter i Sverige.

Introduktion

Välkommen till vår sida, där vi erbjuder den bästa lösningen för fastighetsägare som vill sälja sina byggrätter i Sverige. Vi förstår vikten av att maximera värdet av din fastighet och att hitta de bästa köparna på marknaden. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att sälja dina byggrätter till bästa pris och med minimala bekymmer. Läs vidare för att lära dig mer om våra tjänster och varför vi är det bästa alternativet för dig.

Varför välja oss?

Som specialister på fastighetsinvesteringar och marknadsföring har vi utvecklat en unik expertis inom förvärv av byggrätter i Sverige. Vi förstår de komplexa processerna och de olika faktorer som påverkar försäljningen av byggrätter. Genom att välja oss får du följande fördelar:

1. Djupgående kunskap om marknaden

Vi har utfört omfattande forskning och analys av fastighetsmarknaden i Sverige. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de senaste trenderna och förändringarna inom branschen. Detta ger oss en fördel när det gäller att förstå marknadsvärderingar och identifiera potentiella köpare.

2. Omfattande nätverk

Vi har etablerat ett brett nätverk av fastighetsinvesterare, utvecklare och byggföretag som är intresserade av att köpa byggrätter i Sverige. Genom att samarbeta med oss får du tillgång till detta nätverk, vilket ökar dina möjligheter att hitta en köpare snabbt och till bästa pris.

3. Smidig och effektiv process

Vi förstår att tiden är värdefull för fastighetsägare. Därför har vi utformat en smidig och effektiv process för att sälja byggrätter. Vi tar hand om allt det administrativa arbetet och förenklar försäljningsprocessen så att du kan fokusera på andra viktiga saker.

Vår försäljningsprocess

Vi strävar efter att göra försäljningen av dina byggrätter så enkel och lönsam som möjligt. Vår försäljningsprocess kan sammanfattas i följande steg:

1. Utvärdering av byggrätter

Vi kommer att göra en grundlig utvärdering av dina byggrätter för att fastställa deras marknadsvärde. Genom att analysera olika faktorer som läge, markförhållanden och potentiella användningsområden kan vi ge dig en realistisk och rättvis bedömning av vad dina byggrätter är värda på marknaden.

2. Marknadsföring och exponering

Vi använder en målinriktad marknadsföringsstrategi för att maximera exponeringen för dina byggrätter. Genom att utnyttja vårt omfattande nätverk och digitala marknadsföringskanaler når vi potentiella köpare i Sverige och internationellt. Vi använder även traditionella marknadsföringsmetoder, såsom tidningsannonser och broschyrer, för att nå en bredare publik.

3. Förhandling och avtal

När vi har identifierat en intresserad köpare för dina byggrätter tar vi hand om förhandlingsprocessen för att säkerställa att du får det bästa möjliga priset. Vi arbetar för att uppnå en vinn-vinn-situation där både du som säljare och köparen är nöjda med affären. Vi hanterar även alla juridiska aspekter och upprättar de nödvändiga avtalen för att säkerställa en smidig övergång av ägandeskapet.

4. Professionellt stöd och rådgivning

Som en del av vår tjänst erbjuder vi professionellt stöd och rådgivning under hela processen. Vi finns här för att besvara dina frågor, ge dig insikt och vägledning baserat på vår expertis och erfarenhet inom fastighetsmarknaden i Sverige. Vi strävar efter att skapa en trygg och pålitlig miljö för dig som säljare.

Om du överväger att sälja dina byggrätter i Sverige är vi det bästa alternativet för dig. Vi kombinerar vår djupgående kunskap om marknaden, vårt omfattande nätverk och vår smidiga försäljningsprocess för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat. Vi tar hand om allt det administrativa arbetet och ger dig professionellt stöd och rådgivning längs vägen. Kontakta oss idag för att komma igång och sälja dina byggrätter till bästa pris.

Undersökningsplikt

Introduktion Vid förvärv av fastigheter är det av yttersta vikt att genomföra en noggrann undersökning, vilket kallas undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen har en juridisk skyldighet att undersöka fastigheten innan förvärvet genomförs. Detta inkluderar både fysiska och juridiska aspekter. I detta inlägg kommer vi att utforska varför undersökningsplikten är så viktig och vilka steg som behöver vidtas för att genomföra en framgångsrik undersökning.

Vikten av noggrann undersökning En grundlig undersökning av fastigheten är avgörande av flera skäl:

A. Bedömning av fastighetens skick Genom att genomföra en noggrann undersökning kan köparen bedöma fastighetens skick och identifiera eventuella brister, felaktigheter eller underhållsbehov. Detta är viktigt för att kunna förutse framtida kostnader och undvika obehagliga överraskningar efter förvärvet.

B. Identifiering av potentiella risker Undersökningsplikten gör det möjligt att identifiera potentiella risker som kan påverka fastighetens värde eller användbarhet. Det kan inkludera problem med marken, byggnadsstrukturer, installationer eller eventuella juridiska tvister som kan påverka äganderätten.

C. Förhandlingar och prissättning En noggrann undersökning ger köparen en bättre förhandlingsposition. Genom att ha kunskap om fastighetens tillstånd kan köparen argumentera för eventuella prisjusteringar baserat på de upptäckta bristerna eller riskerna.

D. Långsiktig investeringssäkerhet Genom att genomföra en grundlig undersökning och eliminera eller mildra eventuella risker kan köparen säkerställa en stabil och långsiktig investering. Detta hjälper till att skydda köparens ekonomiska intressen och undvika oväntade kostnader och problem i framtiden.

Steg för att genomföra undersökningsplikten För att genomföra en effektiv undersökning och uppfylla undersökningspliktens krav, följ följande steg:

A. Sökning och insamling av information Utför en omfattande forskning och insamling av information om fastigheten. Detta kan inkludera att granska dokumentation, undersöka fastighetsregistret, samla in information om tidigare ägare och eventuella befintliga rättigheter eller servitut.

B. Besiktning och utvärdering av fastigheten Anlita en kvalificerad besiktningsman för att undersöka fastighetens fysiska skick. En besiktning kan omfatta en noggrann granskning av byggnadens struktur, tak, VVS-system, elektriska installationer och andra relevanta faktorer. Besiktningsmannen kommer att utföra en objektiv bedömning av fastighetens skick och rapportera eventuella brister eller potentiella problemområden.

C. Juridisk granskning och dokumentation Det är viktigt att genomföra en noggrann juridisk granskning av fastigheten. Detta inkluderar att granska förrättningshandlingar, servitut, avtal, eventuella rättsliga tvister eller andra juridiska aspekter som kan påverka fastigheten. Det är även viktigt att säkerställa att fastigheten har korrekt dokumentation och att köparen får all nödvändig information för att fatta informerade beslut.

D. Konsultation med experter Vid behov bör köparen konsultera experter inom relevanta områden, såsom arkitekter, byggtekniker, advokater eller andra specialister. Dessa experter kan ge ytterligare insikter och bedömningar av fastighetens tillstånd och identifiera eventuella potentiella risker eller problem som kan vara svåra att upptäcka på egen hand.

E. Bedömning av miljö- och byggtekniska faktorer En viktig del av undersökningsplikten är att bedöma eventuella miljö- och byggtekniska faktorer som kan påverka fastigheten. Det kan inkludera att undersöka området för eventuella miljöföroreningar, risker för översvämningar eller jordbävningar, samt att granska fastighetens energiprestanda och eventuella byggtekniska brister.

Konsekvenser av att ignorera undersökningsplikten Att ignorera undersökningsplikten kan leda till allvarliga konsekvenser för köparen. Här är några möjliga konsekvenser:

A. Ekonomiska förluster Genom att inte genomföra en grundlig undersökning kan köparen missa potentiella brister eller risker som kan leda till höga kostnader för reparationer eller underhåll efter förvärvet. Det kan även påverka fastighetens värde och avkastning på investeringen.

B. Rättsliga tvister och skadestånd Om köparen upptäcker felaktig eller vilseledande information efter förvärvet kan det leda till rättsliga tvister och krav på skadestånd från säljarens sida. Genom att ignorera undersökningsplikten kan köparen bli ansvarig för eventuella problem som skulle ha upptäckts genom en noggrann undersökning.

C. Drabbade rykte och förtroende Att ignorera undersökningsplikten kan också påverka köparens rykte och förtroende. Om köparen uppfattas som oansvarig eller slarvig i sin undersökning kan det skada relationer med andra parter i fastighetsbranschen och göra det svårare att genomföra framtida affärer.

Sammanfattning och slutsats Undersökningsplikten är en avgörande del av förvärvet av fastigheter. Genom att noggrant undersöka fastigheten kan köparen bedöma dess skick, identifiera potentiella risker och förhandla på ett mer informerat sätt. Att ignorera undersökningsplikten kan leda till ekonomiska förluster, rättsliga tvister och förtroendeskador. Genom att följa rätt steg och konsultera experter kan köpare säkerställa en framgångsrik fastighetsaffär och undvika obehagliga överraskningar i framtiden.

Vi hoppas att detta inlägg har gett dig en förståelse för vikten av undersökningsplikten vid förvärv av fastigheter och hur man kan genomföra en effektiv undersökning. Kom ihåg att alltid konsultera experter och söka juridisk rådgivning vid behov för att säkerställa en framgångsrik och säker fastighetsaffär.

Har du fler frågor eller behöver ytterligare information? Tveka inte att fråga!

Kontakt:

Jan Känngård, jan@cbr.se, 0708 955 599