Kontakt

Jan Känngård, info@cbr.se, 076 7955 586

Jan Känngård har många års erfarenhet av att förmedla kommersiella objekt i fastighetssegmentet.

Objekt som har levererats senaste åren är bland annat x, y och z.

Tex text etx