2022, utmaningar & möjligheter

När vi såg ljuset i tunneln efter pandemin värsta framfart fick vi direkt en smocka i form av den ryska aggressionen mot Ukraina. Detta och annat ledde till en allt svårare inflation, som vi nu inte riktigt vet vart den ska ta vägen.

Detta har lett till att speciellt fastighetsbranschen med långa ledtider för investeringar i material och byggnation ställs inför en allt osäkrare beslutsprocess.

För många betyder det en inbromsning av investeringstakten tills man ser vart hän det barkar.

Vi ser detta som en möjlighet, för om det är något vi vet med säkerhet så är det att tiderna stabiliseras och även en lågkonjunktur kommer att stävjas med hjälp av statliga och överstatliga initiativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *